Former Administration

Period

Name

Post

Tenure

ZUEL
(2000.5-)

Hou Zhenfa

chair

2022.12——

Yang Canming

President

2014.1——

Luan Yongyu

Chair

2017.6——2022.12

Zhang Zhonghua

Chair

2011.11——2017.6

Wu Handong

President

2000.5——2014.1

Xu Dunkai

Chair

2000.5——2011.11

Zhongnan University of Finance and Economics
(1985.9
2000.5)

Xu Dunkai

Chair

1999.1——2000.5

Wu Junpei

President

1999.1——2000.5

Wang Xingyuan

President

1994.10——1999.1

Li Weiqing

Chair

1986.6——1999.1

Deng Zhouli

Chair

1985.10——1986.6

He Shengming

President

1985.10——1994.10

Zhongnan Institute of Politics and Law

(1984.12-2000.5)

Zheng Chengquan

Chair

1997.9——2000.5

Wu Handong

President

1997.9——2000.5

Zheng Chengquan

President

1993.6——1997.9

Luo Yuzhen

President

1988.4——1993.6

Hou Dayuan

Chair

1986.11——1997.9

Luo Xionghui

Executive Vice-Chair

1984.8——1986.10

Zhang Ruolong

President

1984.8——1988.4

Hebei Institute of Finance and Economics

(1978.1-1985.9)

Deng Zhouli

Chair

1978.1——1985.9

He Shengming

Chair

1984.5——1985.9

Hong Deming

President

1983.5——1984.5

Hubei Training School of Finance and Economics
(1971.12-1977.12)

Deng Zhouli

Chair

1977.11——1978.1

Zhang Chixia

Chair

1972.7——1977.11

Wang Pingdong

Executive Deputy-Director of Revolutionary Committee

1972.2——1972.7

Hubei University
(1958.10
1970.11)

Zhao Baoyi

Chair

1965.8——1967.8

Lin Shan

Executive Vice-President

1964.7——1966.6

Li Guangdou

Chair

1961.6——1964.6

Li Guangdou

Executive Vice-President

1958.10——1964.6

Zhu Shaotian

Chair

1958.10——1961.6

Meng Futang

President

1958.10——1966.6

Zhongnan Institute of Politics and Law
(1953.8-1958.9)

Li Guangdou

Chair

1955.12——1958.8

Li Guangdou

President

1955.10——1958.10

Lin Shan

Chair

1953.4——1955.8

Li Bogang

President

1953.4——1955.10

Zhongnan Institute of Finance and Economics
(1953.8-1958.9)

Zhu Mingyuan

Chair

1955.2——1958.8

Ma Zhemin

President

1954——1957

Zhongyuan University
(1948.8
1953.7)

Pan Zinian

President

1952——1953

Fan Wenlan

President

1949——1951